Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie, jak i kiedy?

podpisanie-dokumentow

Współpraca pomiędzy agencją SEO a zleceniodawcą bardzo często prowadzona jest na podstawie umowy. Wszelkie zapisy zawarte w niej, jak i sposób postępowania opierają się na przepisach określonych w Kodeksie Cywilnym. Jak w takim razie rozwiązać kontrakt, gdy współpraca nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Czy możliwe jest współdziałanie bez umowy, w jaki sposób?

Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę o pozycjonowanie?

Skonstruowanie umowy o pozycjonowanie nie jest proste – konieczne jest zadbanie zarówno o interes klienta, jak i agencji SEO. Dla obydwóch stron bardzo ważnymi zapisami są te związane z terminem obowiązywania kontraktu, okresem jego wypowiedzenia oraz sposobem zerwania współpracy. Dodatkowymi istotnymi aspektami są: wycena, forma rozliczania oraz raportowania prac, to kto odpowiada za optymalizację witryny i kary umowne. Warto zwrócić także uwagę na klauzulę o usunięciu zdobytych linków.
Należy zaznaczyć, że nie we wszystkich przypadkach klienci oraz agencje SEO decydują się na podpisywanie umowy. Współpraca polegać może także na rozliczaniu budżetu SEO, o której piszą specjaliści z agencji Bizzit: https://bizzit.eu/bez-umowy-o-pozycjonowanie-i-z-rozliczeniem-budzetu-seo-czy-da-sie/. W artykule szczegółowo wyjaśniono wszelkie istotne kwestie związane z tymi działaniami.

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pozycjonowanie?

Istnieje kilka metod, dzięki którym możliwe jest zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pozycjonowanie. Pierwszym, a zarazem najmniej uciążliwym, jest samoczynne zakończenie się obowiązywania umowy na skutek upłynięcia terminu, na który została zawarta. Nie zawsze jednak klient może pozwolić sobie na współpracę przez cały okres obowiązywania kontraktu i jest on zrywany przed terminem. Jakie są sposoby, dzięki którym można ją zakończyć przed upływem tego terminu? Najkorzystniejsze byłoby skończenie współpracy jako efekt porozumienia stron. W tym przypadku sporządzany jest aneks rozwiązujący, w którym określony zostaje termin rozwiązania umowy. Po tym czasie przestaje ona obowiązywać. W porozumieniu określone mogą być roszczenia stron wobec siebie, zawrzeć można także klauzulę o wzajemnym zrzeczeniu się żądań.

Aby rozwiązać umowę o pozycjonowanie, można także zastosować klasyczne wypowiedzenie umowy. Dopuszczalne jest ono zarówno dla kontraktów zawieranych na czas określony, jak i nieokreślony. Warto zaznaczyć, że w tym wypadku agencja SEO może obciążyć swojego klienta kosztami, które zostały poniesione podczas wykonywania działań na jego rzecz. W umowie może także znaleźć się zapis określający wysokość kary umownej, którą klient będzie musiał ponieść, rozwiązując umowę przed czasem. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji, w których obowiązywał okres darmowy lub próbny, a także gdy nie został podany istotny powód zerwania kontraktu. W wielu przypadkach umowę zakończyć można jednak bez ponoszenia dodatkowych opłat, gdy zostanie ona rozwiązania z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia.

Popularną praktyką jest określenie tego terminu jako np. 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pomocne w rozwiązaniu kontraktu mogą być także dodatkowe warunki umowne, czyli zapisy, dzięki którym kontrakt jest bardziej atrakcyjny dla klienta i zezwala mu na zerwanie współpracy, gdy agencja nie wywiąże się ze swoich obowiązków, np. nie osiągnie określonych efektów w danym czasie. W przypadku rażących naruszeń ze strony zleceniobiorcy możliwe jest także natychmiastowe wypowiedzenie umowy, jednak ta metoda bardzo często wymaga wsparcia prawnika, który przeprowadzi firmę przez wszelkie kwestie prawne, pozwalające jej na takie rozwiązanie.

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pozycjonowanie?

Wspomnieliśmy wcześniej, że w wielu przypadkach konieczne jest określenie powodu, dlaczego umowa jest zrywana. Katalog przypadków, przez które współpraca z agencją SEO może być zakończona, jest otwarty, jednak znamy kilka częstych przypadków, będących podstawą do zerwania umowy. Należą do nich m.in.: otrzymanie ręcznej kary od Google’a, spadek pozycji w wyszukiwarce, utrudniony kontakt z agencją SEO, odmowa raportowania wykonanych prac lub niezgodności pomiędzy raportami firmy a faktycznie prowadzonymi działaniami, a także niska konwersja mimo wzrostu pozycji w Google. Przesłanką do wypowiedzenia umowy może być także słaba jakość tekstów. Dodatkowo klienci rezygnują ze współpracy z firmami SEO na skutek zakończenia własnej działalności, bankructwa czy utraty na skutek zdarzeń losowych serwisu, który był pozycjonowany, np. włamania na serwer. Umowy mogą być także rozwiązywane, gdy klient decyduje się na zwieszenie działalności firmy i dalsze działania związane z SEO są zbędne.

Poprzedni artykułKredyt oddłużeniowy – kiedy warto z niego korzystać?
Następny artykułMailing – jak przygotować skuteczną kampanię?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj