Zawarcie umowy ubezpieczenia OC przyczynia się do faktu, że na zakład ubezpieczeń przechodzą skutki różnych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Umowy takie dzielone są na obowiązkowe oraz dobrowolne. Wśród ubezpieczeń obowiązkowych wymienia się ubezpieczenie OC właściciela pojazdu z tytułu szkód...

Polecane