Nowoczesna forma rekrutacji, czyli Assessment Center

Assessment Center (AC) to nowoczesna i kompleksowa metoda rekrutacji i selekcji kandydatów, która wykorzystywana jest zarówno w dużych korporacjach, jak i w przedsiębiorstwach średniej wielkości. AC ma wiele zalet z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.

Czym jest Assessment Center?

Assessment Center (AC) to metoda rekrutacji i selekcji osób zgłaszających się do konkretnej firmy lub agencji pośrednictwa pracy. AC to wielowymiarowy proces badania różnych kompetencji kandydatów, w którym uczestnicy są obserwowani przez asesorów. AC przeprowadzane jest w postaci sesji, w formie grupowej, w której udział bierze od 4 do 12 kandydatów. Osoby te mają do wykonania różnego rodzaju zadania, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Zwykle sesja trwa od 4 do 8 godzin, chociaż niektórzy pracodawcy decydują się na przeprowadzenie ich w wymiarze kilkudniowym. Wszystkie zadania, które otrzymują kandydaci, mają pomóc w analizie ich kompetencji. W trakcie AC badane są umiejętności pracy w grupie, znajomość języków obcych, kreatywność, zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, a także inne kompetencje, które mają znaczenie z punktu widzenia danego stanowiska pracy, branży oraz firmy. W skład Assessment Center zwykle wchodzą następujące zadania:

  • In basket, czyli koszyk zadań, symulacja, która polega na wcieleniu się w pracownika danej firmy. Kandydat otrzymuje różne informacje, na przykład listę zadań do wykonania na dany dzień oraz harmonogram spotkań, i musi wszystko uporządkować w taki sposób, aby znaleźć czas na każde z zadań.
  • Gry symulacyjne, czyli zadania, w trakcie których uczestnicy muszą wcielić się w różne postaci, na przykład w klientów i pracowników.
  • Dyskusje grupowe i debaty.
  • Testy kompetencji, wykonywane indywidualnie lub grupowo.

Wszystkie zadania zespołowe mogą pomóc w ocenie pozycji w grupie, którą zajmuje dana jednostka, a także jej otwartości na innych ludzi i zdolności komunikacyjnych. Po zakończeniu sesji każdy kandydat jest oceniany przez asesorów. Czasami dodatkowo przeprowadzane są rozmowy z każdym z uczestników, a na końcu podejmowane są decyzje dotyczące zatrudnienia poszczególnych osób.

Zalety Assessment Center

Assessment Center to metoda czasochłonna, jednak przynosząca pozytywne rezultaty. Na podstawie złożonego i wieloetapowego procesu rekrutacyjnego można dokładnie ocenić kompetencje kandydatów, ich doświadczenie, a także możliwość przystosowania się do różnych sytuacji. AC pozwala kandydatowi na lepsze poznanie firmy, a także zasad w niej panujących oraz atmosfery w miejscu pracy. Assessment Center może odbyć się w biurze pracodawcy lub w innym miejscu, na przykład na wynajętej sali szkoleniowej. Metoda ta umożliwia wielowymiarowe i dokładne ocenienie umiejętności kandydatów, a także sprawdzenie, czy dana osoba dobrze odnajdzie się w danym zespole. Dodatkową zaletą jest także możliwość oceny kilku osób jednocześnie.

Nowoczesna forma rekrutacji, czyli Assessment Center
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here